UV licht - Trekker.nl  ::   lekker er op uit !
 

UV-licht:

Ultraviolette stralen (UV) zijn de onzichtbare stralen naast het violet licht in het lichtspectrum. Zonlicht is de belangrijkste bron van ultraviolette straling, deze is onder te verdelen in drie typen: UV-A, UV-B en UV-C.

UV-A heeft de langste golflengte en gaat gemakkelijk door glas heen. Wetenschappers zijn er nog niet uit in hoe verre UV-A straling schadelijk is voor het oog.

UV-B straling is een schadelijke straling voor het oog. De combinatie van zonlicht met sneeuw of wateroppervlakken maakt bescherming van UV-B straling noodzakelijk omdat anders ‘photokeratitus' of sneeuwblindheid op kan treden, dit is een (tijdelijke) beschadiging van het hoornvlies die zeer pijnlijk is. Onderzoek heeft uitgewezen dat een jarenlang teveel aan UV-B straling mede oorzaak is van het versneld ontstaan van staar (cataract).

UV-C straling bereikt de aarde niet, daar hebben we dientengevolge niets mee van doen.

zie ook ::  Bescherming UV  ::  Op vakantie  ::  De voorbreiding